ديهوك و این همه جاذبه های دیدنی

 قلعه - برج - ساباط - مسجد - هيت - خانه هاي خشت و گلي- كارونسراه