پنجم دی ماه ” روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی ” به مناسبت سالگرد وقوع زلزله بم با هدف یادآوری و بزرگداشت جانباختگان این حادثه و آگاهی رسانی عمومی در سطح جامعه نامگذاری شده است. 
 
بدون تردید با وجود گسل های فعال شناخته شده در سطح شهرستان و بخش دیهوک، راه بر تکرار این بلای طبیعی نمی توان بست اگر چه در بروز حوادث طبیعی، هیچ منطقه ای، مستثنی نیست اما پرواضح است که با استانداردسازی  ساخت و سازهای شهری و رعایت مقررات ملی ساختمان و با ایجاد سطح دانش و آگاهی عمومی می توان به میزان قابل توجهی اثرات بلایای طبیعی را کاهش داد.
 
باگرامیداشت این مناسبت بیش از پیش راهکارهای کاهش اثرات آسیب ها مورد توجه قرار گیرد و بدون تردید آگاهی بخشی  و همکاری  همه شهروندان عزیز و بزرگوار و سایر نهادها با مدیریت شهری از عوامل مؤثر و کارساز در پیشگیری و کاهش خسارت  می باشد.
مهدی اکبری. شهردار دیهوک