شـــهردار ديهوك گفـــت: پیـــرو ســـفر پـــر خیـــر و برکــت دکتــر نوبخــت رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و مســاعدت و پیگیــری مهنــدس معتمدیــان اســتاندار محترم خراســان جنوبــی مبلــغ 5 میلیـــارد و 600 میلیـــون ریـــال در قالـــب اســـناد خزانــه اســلامی بــرای احــداث پارك شهر اختصـــاص یافـــت. مهنـــدس اكبري بـــا اشـــاره بـــه نگاه توسعه و عدالت محور استاندار محترم بـــر ایجـــاد ارتقاء سطح نشاط و شادابي شهروندان با محوريت اصول پدافند غير عامل اظهـــار کـــرد: یکـــی از چشـــم اندازهـــای شـــهرداری در ایـــن دوره افزایش سرانه  فضای سبز در راستای ایجاد نشاط اجتماعی و همچنین زیباسازی سیما ومنظر شهری در اولویـــت برنامــه هــای شــهرداری ديهوك مي باشد كه هم اكنون عمليات اجرائي پروژه احداث پارك شهر با 30 درصد پيشرفت فيزيكي در حال اجرا مي باشد .  حضور مهندس اكبري شهردار ديهوك و پرسنل شهرداري در مراسم راهپيمايي 22 بهمن 

افتتاح پروژه زيرسازي ، جدول گذاري و آسفالت معابر سطح شهر ديهوك با حضور معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان طبس ،‌امام جمعه ، بخشدار ، شهردار ، اعضاي شوراي اسلامي شهر و مسئولين ادارت و نهادهاي ديهوك نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 

سامانه پیامک شهرداري : 30006000050078

تلفن شهرداری :05632842300  - 05632843031

فکس : 05632842494

پست الکترونیک : shahredeyhook1384@gmail.com

آدرس : ديهوك - بلوار معلم - شهرداري ديهوك 

بازدید امروز18
بازدید دیروز64
بازدید هفته343
بازدید ماه1231
کل بازدید79715